Skolotāji

Brīvības gatvē 356A - 35
Ūnijas iela 5
Kristīne un Inese (Vadītājas)

Kristīne – Pogas “mākoņu stūmēja”, atbild par Pogas stratēģisko, metodisko pusi. Ar prieku kopā ar Ūnijas ielas Pogas bērniem dzied un muzicē.

Inese – Pogas “enkurs”, vada Pogas saimniecību un finansiālo pusi. Patīk ķimerēties ar dažādiem rokdarbiem.

 

 

Gita, mākslas skolotāja

Pogas bērni ir mans lielākais iedvesmas avots. Radoši darbojoties, laiks paskrien vēja spārniem! Izrādās - ziloņi spēj lidot, kad ir vēl mazi un paši to ļoti savēlas, bet īstām princesēm skropstas jāzīmē līdz mākoņiem! 

Baiba, mūzikas skolotāja

Nedomāju, necerēju
Šai vietā gavilēt;
Vai te mani vējš atpūta,
Vai ūdenis atlīgoja?
Ne te mani vējš atpūta,
Ne ūdenis atlīgoja:
Labi ļaudis aicināja,
Nākat koši padziedāt.

Tā nu esmu nokļuvusi POGĀ.
Ar bērniem kopā dziedu un dancoju jau 16 gadus. Pati spēlēju dažādus mūzikas instrumentus - etnogrāfisko kokli, vijoli, akordeonu, stabuli un arī mandolīnu. Bērniem ir lieliska iespēja iepazīt gan latviešu tautas mūzikas instrumentus, gan arī apgūt mūsu skaistās tautas dziesmas un tradīcijas - gadskārtu svētku svinēšanu.
Savu muzikālo pieredzi esmu smēlusies folkloras kopā "Laiksne", kurā darbojos jau 21 gadu.

Līga, sporta skolotāja

Ja jūs jautāsiet man, kas bērniem sagādā vislielāko prieku, es noteikti atbildēšu – KUSTĪBA.

Viņiem ir vēlme vienmēr atrasties kustībā, allaž darboties un rosīties, un man ir dota vienreizēja iespēja viņiem jau no mazotnes ļaut iepazīt un iemīlēt sportiskās aktivitātes, un kas zina, varbūt mānā acu priekšā aug nākamais olimpietis!? :)

 

Elīna, Sarkanpodziņu skolotāja

Katrs bērns ir unikāls un neatkārtojams, tieši tāpēc man tik ļoti patīk strādāt ar bērniem Pogā. Katra diena ir kā piedzīvojums, neviena no tām nav atkārtojama. Tāpat kā māksla, kurā katrs krāsas triepiens bērnam ir ļoti svarīgs. Ar lielu prieku palīdzu ikdienā mazajiem ķipariem iepazīt pasauli un sniegt mīļu atbalstu ik mirkli, kad tas ir nepieciešams. Man patīk dziedāt, un it īpaši kopā ar bērniem.               

Strādājot ar bērniem, man ir ļoti svarīga ir savstarpēja uzticēšanās un cieņa.                                                                                                            

Lielākais gandarījums darbā ar bērniem ir, kad dzirdu, kā bērns stāsta, ko jaunu ir uzzinājis un cik interesanta diena ir bijusi.

 

Lidija, pavārīte

Mmmm, cik garšīgi gatavo! :)

 

Džeina, Dzeltenpodziņu skolotāja

Katram no mums šūpulī tiek ielikts kāds talants, mērķis', ko dzīves laikā cenšamies sasniegt.  Šķiet, man šis mērķis ir būt par draugu bērniem. Man ir dota fantastiska iespēja būt par skolotāju. Tas man nozīmē uzņemties milzum lielu atbildību un kļūt par vienu no svarīgākajiem cilvēkiem bērna dzīvē. Tas nozīmē mācīties no bērniem, ticēt saviem un viņu spēkiem, nebaidīties no kritieniem- celties un mācīties no tiem, lepoties ar ikviena panākumiem. Tas nozīmē radīt, uzburt, pārsteigt, iedvesmot, mīlēt, sildīt un lolot. Tas nozīmē būt pašai mūžīgai skolniecei.

Es ticu, ka ”ceļojums” POGĀ mums atnesīs daudz jaunus piedzīvojumus ,pozitīvus mirkļus un nenovērtējamas atmiņas. 

Kristīne un Inese (Vadītājas)

Kristīne – Pogas “mākoņu stūmēja”, atbild par Pogas stratēģisko, metodisko pusi. Ar prieku kopā ar Ūnijas ielas Pogas bērniem dzied un muzicē.

Inese – Pogas “enkurs”, vada Pogas saimniecību un finansiālo pusi. Patīk ķimerēties ar dažādiem rokdarbiem.

 

 

Kristīne, Zibpodziņu skolotāja; Mīļpodziņu skoliņas skolotāja

„Es puķes ziedā paveros un ticu skaistajam,

es bērna acīs paraugos un ticu labajam”...

Bērni ir īsti, patiesi un atklāti, dažreiz pārgalvīgi un, protams, zinātkāri, lai iepazītu šo pasauli un saprastu, ko tā viņiem var dot.

Man ir prieks ik dienas būt kopā ar bērniem, mācīties kopā ar viņiem un no viņiem, palīdzēt caur iedrošinājumiem saprast, ka tieši viņš ir unikāls un īpašs un spēj šo pasauli uztvert tā, kā neviens cits. Būt klāt ar draudzīgu atbalstu, kad kaut kas nesanāk uzreiz, kad ir bail vai grūti pamosties pēc diendusas – un pēc laika sajust, ka bērns tev uzticas un jūtas droši.

Tāpat ikdienas ir prieks kopīgi muzicēt un iepazīt mūziku, jo tā bērnam paver jaunu pasauli, ļauj iepazīt un izpaust emocijas un katrreiz no jauna sniedz iespēju sevi apliecināt. 

Zane, Mākoņpogu mākslas skolotāja

Poga ir brīnumaina vieta!

 Nonākot Pogā, es iemācījos atrast mieru, saskaņu un sapratni par to, ka nav nepieciešams skriet ātrāk, lai kaut kur nokļūtu, vai sasniegtu. Pogā bērnam ļauj būt bērnam, priecāties par mazām lietām, kā arī nezaudēt interesi par lielajām. Šeit nav jābaidās kļūdīties vai nezināt.

Mana pasaule ir saistīta ar krāsām, radošām idejām un fantāziju lidojumiem. Mani iedvesmo Pogas bērni. Radīt mākslu bez noteikumiem – nav pareizi vai nepareizi. Darbojoties nekad nevar zināt, kāds būs rezultāts, un tas, manuprāt, ir pats brīnumainākais šajā procesā.

„Visi bērni ir mākslinieki. Problēma ir, kā palikt māksliniekam, kad jūs izaugat.” /Pablo Pikaso/

Savas profesionālās skolas gaitas esmu sākusi Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā, kur četru gadu vietā nomācījos astoņus.

Tālāk ceļš aizveda līdz Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolai, kur ieguvu interjera un grafiskā dizainera diplomu. Kā arī ieguvu neaizmirstamu pieredzi, mācoties foto un grafikas mākslu Čehijā-Brno.

Un šobrīd studēju Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē par Vizuālās mākslas un Pirmsskolas skolotāju 4.kursā.

Gunda, Mākoņpogu skolotāja

 

 Bērni ir mans iedvesmas, prieka un enerģijas avots, jo ikkatrs neviltotais smaids, zinātkārais jautājums, mirdzošais acu skats… ir atspēriena punkts jauniem kopīgiem piedzīvojumiem, spējai dot un dalīties.

Dzīvoju ar pārliecību: „Nekad nepazaudēt savu iekšējo bērna būtību!”, lai vienmēr kopā ar pašiem mazākajiem spētu priecāties par pasaules burvību: dabā, skaņās, dziesmās, dejās, savstarpējās attiecības, ikdienišķos sīkumos…

 Gribētos sevi saukt par muzikālo pogu, jo jau kopš agras bērnības ar mūzikas skaņām eju roku rokā ne tikai svētku dienās, bet arī ikdienā. Tieši tāpēc kopā ar bērniem vislabprātāk pasauli izzinu caur skaņām, melodijām, dziesmām, muzikālām rotaļām.

 POGA ir vieta, kur satiekas harmoniska vide ar sirdsgudriem skolotājiem un radošiem, dzīvespriecīgiem bērniem. Tieši tāpēc šo vietu saucu par savējo.

 

 

 

Una, Saulpodziņu skolotāja

Darbu Pogā sāku kā auklīte. Nostrādājot divus gadus, sapratu, ka vēlos studēt un kļūt par skolotāju. 

Strādājot Pogā, ir patiess prieks palīdzēt mazulīšiem izzināt lielo pasauli. Katra diena Pogā skrien kā mēneši, jo ar bērniem visas dienas paiet vienās rotaļās, dziesmās. 

Darbu ar bērniem nevarētu saukt par darbu, bet gan par lielu piedzīvojumu katras dienas garumā. Ar prieku vēroju, kā viņi aug un attīstās. Katra bērna dāvātais smaids, apskāviens rada lielu prieku, tieši tāpēc varu teikt, ka Pogā esmu laimīga.

Lidija, pavārīte

Mmmm, cik garšīgi gatavo! :)

 

Vineta, Ziedpodziņu skolotāja

 Saviem vecākiem esmu ceturtā meita. Manā bērnībā mājās vienmēr bija dzīvīga bērnudārza atmosfēra, kur pašu bērnu rokām radās veikals, autobuss, skola, bibliotēka, slimnīca, leļļu teātris vai koncerta skatuve ar „Dzeguzītes” dziesmām, bet par pirmo īsto pirmsskolas iestādi es varu saukt POGU.

Šeit man ir iespēja atkārtoti kopā ar Pogas bērniem izdzīvot un atcerēties savu bērnību. Šeit katra diena ir kā liels piedzīvojums. Katru dienu varu vērot kā bērns izbauda darbošanās procesu. Katrs mazais dienas prieks veido priekpilnu un gaišu pasauli.

Tāpat kā skaistai kleitai nepieciešama skaista poga, lai katram mazajam zēnam un meitenei ir SKOLA POGA  

Diāna, Pērļpodziņu skolotāja

Kad pirmo reizi ienācu Pogā un ieraudzīju bērnu smaidīgajās sejās neviltoto prieku dziedot,  radoši darbojoties un aizrautīgi apgūstot ko jaunu, es sapratu, ka šī ir vieta, kur vēlos būt.


Darbs ar bērniem  man ir zināšanu, emociju un enerģijas apmaiņas process - bērni mācās no manis izzināt pasauli, un es mācos no bērniem, cik svarīgi ir būt patiesai un priecāties par lietām nesamāksloti.

Katra mazā podziņa ar savu neatkārtojamo ES padara ik vienu manu dienu POGĀ  brīnumainu un pārsteigumu pilnu, un tieši viņi man dod enerģiju  darboties .